FAQ items aan het laden...
Home2020-05-11T19:25:47+01:00

VOORAF

Een paar woorden om te duiden wat je hier verder gaat lezen en zien. In deze bijzondere tijd waarin we vooral bezig zijn met het NU en de toekomst, kijken we terug naar 2019  met achtergronden, verhalen en cijfers. We wensen je veel lees-en kijkplezier. 

MENS

Hoe het met mensen gaat in het dagelijkse leven heeft veel invloed op het functioneren en de opvoedsituatie. De huisvestingssituatie, financiële situatie, relaties in familie en omgeving, moeilijk gedrag, vragen over de ontwikkeling van kinderen… Op het moment dat we problemen aanpakken of de stress over deze vraagstukken verminderen krijgen mensen weer meer mogelijkheden om de uitdagingen in hun leven aan te pakken.

MENSEN

De maatschappij kent geen stilstand, de samenleving is steeds in beweging en daarmee ook de vraagstukken in het sociaal domein. Voor sociaal werk is de grootste uitdaging om steeds weer aan te sluiten bij wat deze tijd van ons vraagt. De tekenen van de tijd verstaan, bewegen tussen trend en traditie.

MENSEN, MENSEN…

We staan momenteel als samenleving voor nieuwe en grote vraagstukken, waar we nog geen antwoord op hebben. Die moeten we samen gaan vinden. En die zullen we samen gaan vinden. Als basishulpverleningsorganisatie hebben we hier een belangrijke rol in. We zien nieuwe zorgen, maar ook kansen en nieuwe mogelijkheden.

MENSEN-MENSEN

Wij ondersteunen volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren. We werken samen met de cliënten en hun omgeving om het perspectief in hun leven te behouden en te versterken door praktische, psychosociale en opvoedkundige hulp te bieden. Hulp die zonder drempels toegankelijk is. Wij werken voor mens en maatschappij.

TERUGBLIK

CONTOUREN VAN EEN NIEUW TIJDPERK

Terwijl we verkeren in een enorme en wereldwijde crisis voelt het vreemd om terug te kijken naar 2019. Nog maar een paar maanden geleden, toch een andere tijd. In enkele weken veranderde de werkelijkheid compleet. Afgelopen jaar werden de contouren zichtbaar van een samenleving waarin voor een groeiende groep mensen de stress toeneemt over een aantal leefgebieden. Het wordt voor hen steeds lastiger om de basis op orde te houden; huisvesting, rondkomen met inkomen, sociaal onvoldoende vaardig om relaties op te bouwen en om te gaan met organisaties.

De verwachtingen die ouders en jeugdigen hebben over het leven zijn groot. Maar opgroeien is een hobbelig pad, en het leven is soms minder maakbaar dan mensen wenselijk of acceptabel vinden. Sommige ouders en netwerkpartners verwachten dat jeugdhulp oplossingen biedt voor zaken die in de kern geen ontwikkelings- en/of opvoedingsvragen zijn. Hoe zorgen we er samen voor dat we hulp kunnen blijven bieden aan kinderen en ouders die dit echt nodig hebben, en dat deze hulp voor de samenleving betaalbaar blijft?

Lees meer…

OVERZICHT

IN VOGELVLUCHT DOOR 2019.
IN VERHALEN. BEELDEN. EN CIJFERS.

STRATEGISCH KADER

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020-2023:
VERBINDEN AAN EEN GEDEELDE VISIE.

 

Samen met gemeenten en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening voor de inwoners van Midden-Limburg. Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit het versterken van het vermogen van mensen om zoveel mogelijk richting te geven aan hun eigen leven en om te gaan met mogelijkheden en beperkingen. Als basisvoorziening leveren wij vrij toegankelijke ondersteuning bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren.

Lees meer…

OVER ONS

Iedere inwoner kan zonder indicatie en kosteloos terecht bij AMW-ML en CJG-ML voor hulp en ondersteuning. Onze medewerkers zijn hbo-opgeleide professionals.
Wij zijn partner van gemeenten en vele organisaties zoals onderwijs, hulpverleningsinstellingen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.
Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) is een dynamische organisatie die midden in de lokale samenleving staat. Onze maatschappelijk werkers helpen inwoners om (weer) voor zichzelf te zorgen; ook als er veel van hen wordt gevraagd en juist als het even niet mee zit.

We bieden informatie en advies, hulpverlening  en verzorgen cursussen en workshops binnen de thema’s:  

•  Vriendschap en relaties
•  Geld en werk
•  Ruzie en geweld
•  Verlies en verwerking
•  Persoonlijke ontwikkeling

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) is dé plek voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp. Wij zijn er voor ouders en jeugdigen,  vanaf de zwangerschap tot 18-23 jaar. Mensen kunnen bij ons terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning bij:  

  • Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen  
  • Complexe opvoed- en opgroeivragen  
  • Vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte  
  • Toeleiding naar gespecialiseerde hulp

CONTACT

WE ZIJN ER VOOR JOU

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)
E-mail info@amwml.nl
Telefoon 088 65 60 600
Kijk voor meer informatie op www.amwml.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML)
E-mail info@cjgml.nl
Telefoon 088 43 88 300
Kijk voor meer informatie op www.cjgml.nl

Postadres (AMW-ML & CJG-ML)
Vogelsbleek 10 6001 BE Weert

Ga naar de bovenkant