2023 was een jaar dat in het teken stond van zoeken naar veerkracht in onrustige tijden.  

Onrustige tijden.

Die onrustige tijden zijn al langer gaande. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat persoonlijke vraagstukken versterkt worden en dat de draagkracht van mensen onder druk staat. De onzekerheden over het eigen leven en de toekomst zijn toegenomen. Kwetsbaarheden op het gebied van armoede in algemene zin en mentaal welbevinden komen nadrukkelijker aan de oppervlakte.   

Daarnaast bleef het personeelsvraagstuk van grote invloed, ook bij onze organisatie. Enerzijds vanwege verzuim, anderzijds vanwege het formatietekort bij het CJG-ML. We zijn er echter beter in geslaagd om een uitweg te zoeken. Door een tijdelijk projectteam in te schakelen voor het wegwerken van wachtlijsten, een begin te maken met teamondersteuning, stevig te blijven inzetten op verzuimbegeleiding en -preventie, te investeren in arbeidsmarktcommunicatie en ons wervings- en selectieproces te versnellen. En door het besluit te nemen om te stoppen met urenregistratie op casusniveau. Al die interventies bij elkaar hebben bijgedragen aan het versterken van onze veerkracht en het verhogen van werkplezier.  

Opnieuw veel mensen geholpen.

We hebben afgelopen jaar bij het AMW ca. 6.900 cliënten en het CJG heeft ruim 7.700 cliënten mogen helpen bij het opvoeden, opgroeien en zelfstandig functioneren. Dit hebben we gedaan door begeleiding persoonlijk of van het gehele systeem, informatie en advies, groepswerk, seminars en voorlichtingsbijeenkomsten. Meestal kunnen de ouders en jongeren weer verder. Is dat niet het geval, dan hebben we met hen goed in kaart gebracht wat de vragen waren en hebben we samen de hierbij passende ondersteuning georganiseerd. Voor een precies overzicht van aantallen en activiteiten verwijzen we naar de factsheets.  

Stijgende kosten.

Zoals we ook breed maatschappelijk zien, hebben we als organisatie te maken met een sterke inflatie en een substantiële verhoging van de personeelskosten als gevolg van de nieuwe cao Sociaal Werk per 1 juli jl. In de huidige tijd waar krapte op de arbeidsmarkt een grote rol van betekenis speelt in de uitvoering van onze taken is een substantiële cao-verhoging een logische stap om de aantrekkelijkheid van de sector te verhogen. Dit betekent echter wel dat financieel flinke stappen gezet moeten worden om de huidige uitvoering te handhaven. We zijn zeer tevreden over het wederzijdse begrip hiervoor, en de wijze waarop we hiervoor samen met de gemeenten tot oplossingen zijn gekomen.   

Meerwaarde van sociaal werk wordt gezien.

Positief is dat de meerwaarde van sociaal werk weer gezien wordt. Echter, de investeringen in het sociaal werk staan niet in verhouding tot de maatschappelijke opgaven. Dat wordt onder andere zichtbaar in de landelijke akkoorden en programma’s (IZA, GALA, WOZO) om in samenhang te werken aan integraal en domein overstijgend werken, met de focus op preventie en collectivering. Vanuit onze organisatie werken we hier intensief aan mee.  In het voorjaar kwam het positieve bericht dat de gemeente Echt-Susteren na eigen onderzoek tot de conclusie kwam om de taken van het CJG-ML niet te gaan overnemen. Een mooi bericht, voor cliënten, betreffende medewerkers, organisatie en de gemeenten van Midden-Limburg. In de zomerperiode hebben we opnieuw aandacht gevraagd en gehoor gekregen voor gesignaleerde knelpunten in de jeugdhulpketen. 2023 heeft ook in het teken gestaan van ons strategisch visietraject; we hebben in de organisatie en met verschillende betrokkenen kritisch gekeken naar en gesproken over onze organisatie en haar dienstverlening, in het licht van actuele en te verwachten ontwikkelingen. Op basis daarvan is een koersplan voor de komende jaren opgesteld.  

Dankwoord.

Hierbij wil ik mijn dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers van AMW-ML en CJG-ML die veerkracht hebben getoond in onrustige tijden. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de cliënten en gemeenten voor het in onze organisatie gestelde vertrouwen. 

Heel veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2023. 

Arie de Bont
directeur-bestuurder a.i.

 

2023 was een jaar dat in het teken stond van zoeken naar veerkracht in onrustige tijden.  

Onrustige tijden.

Die onrustige tijden zijn al langer gaande. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat persoonlijke vraagstukken versterkt worden en dat de draagkracht van mensen onder druk staat. De onzekerheden over het eigen leven en de toekomst zijn toegenomen. Kwetsbaarheden op het gebied van armoede in algemene zin en mentaal welbevinden komen nadrukkelijker aan de oppervlakte.   

Daarnaast bleef het personeelsvraagstuk van grote invloed, ook bij onze organisatie. Enerzijds vanwege verzuim, anderzijds vanwege het formatietekort bij het CJG-ML. We zijn er echter beter in geslaagd om een uitweg te zoeken. Door een tijdelijk projectteam in te schakelen voor het wegwerken van wachtlijsten, een begin te maken met teamondersteuning, stevig te blijven inzetten op verzuimbegeleiding en -preventie, te investeren in arbeidsmarktcommunicatie en ons wervings- en selectieproces te versnellen. En door het besluit te nemen om te stoppen met urenregistratie op casusniveau. Al die interventies bij elkaar hebben bijgedragen aan het versterken van onze veerkracht en het verhogen van werkplezier.  

Opnieuw veel mensen geholpen.

We hebben afgelopen jaar bij het AMW ca. 6.900 cliënten en het CJG heeft ruim 7.700 cliënten mogen helpen bij het opvoeden, opgroeien en zelfstandig functioneren. Dit hebben we gedaan door begeleiding persoonlijk of van het gehele systeem, informatie en advies, groepswerk, seminars en voorlichtingsbijeenkomsten. Meestal kunnen de ouders en jongeren weer verder. Is dat niet het geval, dan hebben we met hen goed in kaart gebracht wat de vragen waren en hebben we samen de hierbij passende ondersteuning georganiseerd. Voor een precies overzicht van aantallen en activiteiten verwijzen we naar de factsheets.  

Stijgende kosten.

Zoals we ook breed maatschappelijk zien, hebben we als organisatie te maken met een sterke inflatie en een substantiële verhoging van de personeelskosten als gevolg van de nieuwe cao Sociaal Werk per 1 juli jl. In de huidige tijd waar krapte op de arbeidsmarkt een grote rol van betekenis speelt in de uitvoering van onze taken is een substantiële cao-verhoging een logische stap om de aantrekkelijkheid van de sector te verhogen. Dit betekent echter wel dat financieel flinke stappen gezet moeten worden om de huidige uitvoering te handhaven. We zijn zeer tevreden over het wederzijdse begrip hiervoor, en de wijze waarop we hiervoor samen met de gemeenten tot oplossingen zijn gekomen.   

Meerwaarde van sociaal werk wordt gezien.

Positief is dat de meerwaarde van sociaal werk weer gezien wordt. Echter, de investeringen in het sociaal werk staan niet in verhouding tot de maatschappelijke opgaven. Dat wordt onder andere zichtbaar in de landelijke akkoorden en programma’s (IZA, GALA, WOZO) om in samenhang te werken aan integraal en domein overstijgend werken, met de focus op preventie en collectivering. Vanuit onze organisatie werken we hier intensief aan mee.  In het voorjaar kwam het positieve bericht dat de gemeente Echt-Susteren na eigen onderzoek tot de conclusie kwam om de taken van het CJG-ML niet te gaan overnemen. Een mooi bericht, voor cliënten, betreffende medewerkers, organisatie en de gemeenten van Midden-Limburg. In de zomerperiode hebben we opnieuw aandacht gevraagd en gehoor gekregen voor gesignaleerde knelpunten in de jeugdhulpketen. 2023 heeft ook in het teken gestaan van ons strategisch visietraject; we hebben in de organisatie en met verschillende betrokkenen kritisch gekeken naar en gesproken over onze organisatie en haar dienstverlening, in het licht van actuele en te verwachten ontwikkelingen. Op basis daarvan is een koersplan voor de komende jaren opgesteld.  

Dankwoord.

Hierbij wil ik mijn dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers van AMW-ML en CJG-ML die veerkracht hebben getoond in onrustige tijden. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de cliënten en gemeenten voor het in onze organisatie gestelde vertrouwen. 

Heel veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2023. 

Arie de Bont
directeur-bestuurder a.i.