De sociale basis moet mensen helpen gelukkiger te maken, zo vertelt staatssecretaris Maarten van Ooijen in zijn brief aan de Tweede Kamer. Dit sluit aan bij de visie van Gemeente Roerdalen, waarin vanuit het ideaal ‘klein geluk’ inmiddels steeds meer sociale en maatschappelijke initiatieven ontstaan. Het draagt bij aan het versterken van de sociale basis in de dorpen.

We spraken Paula Claessens, beleidsmedewerker in Gemeente Roerdalen over deze sterke sociale basis, klein geluk en de rol van het Sociaal Team Roerdalen.

“Inwoners hebben één plek waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis, expertise en contacten in de buurt.”

Sterke sociale basis

Er is steeds meer aandacht voor de sociale basis in buurten en wijken. Maar wat houdt die sociale basis precies in? De sociale basis bestaat uit alle inwoners, organisaties en (sociale) netwerken die zich inzetten voor een veilige, gezonde en fijne samenleving. Het brengt mensen bij elkaar en zorgt dat iedereen mee kan doen.

Overheid, gemeente en beleidsmakers hebben steeds meer aandacht voor het structureel versterken van deze sociale basis. Waarbij meer naar elkaar omgekeken wordt en buurtinitiatieven worden gestimuleerd. En waarbij problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en zoveel mogelijk voorkomen. Preventie is dus onlosmakelijk verbonden aan een sterke sociale basis.

sociaal team sociale basis
-

De sterke sociale basis in beeld gebracht door Sociaal Werk werkt!

Sociaal team Roerdalen

In 2020 is het Sociaal Team Roerdalen opgericht, een samenwerkingsverband tussen vier verschillende organisaties met ieder z’n eigen kennis en expertise. “Voorheen hadden we als gemeente afspraken met verschillende maatschappelijke organisaties, met ieder z’n eigen opdracht. Dat is nu anders. We zijn met de verschillende partijen om tafel gaan zitten, met als doel om tot één gezamenlijke opdracht te komen. En dat is gelukt.”

Het Sociaal Team Roerdalen werkt intensief samen. “Inwoners hebben één plek waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis, expertise en contacten in de buurt.”

Gemeente Roerdalen is een belangrijke partner in deze samenwerking. “Ik ben lid van de stuurgroep, waarbij we aandacht hebben voor verbetering van processen en randvoorwaarden. Alles om onze inwoners zo goed mogelijk te bedienen. Als gemeente vinden we het belangrijk om hier samen in op te trekken. We leggen de opdracht niet zomaar neer bij het team, maar we denken ook actief mee in mogelijkheden. Het is een gezamenlijk project; van gemeente én de organisatie. Daar ben ik erg blij mee”, aldus Paula.

Samen bouwen aan ‘klein geluk’ in Roerdalen

Samen met het Sociaal Team werkt gemeente Roerdalen aan het versterken van de sociale basis. Dit sluit aan bij de visie van Gemeente Roerdalen. “We moeten er samen voor zorgen dat we een sociale basis hebben, waarbij alle vrije toegankelijke partijen beschikbaar zijn voor iedere inwoner. Het gaat daarbij niet alleen om hulpverlening- of welzijnsorganisaties, maar ook verenigingen in de buurt. Kortom, partijen waar je op mag rekenen, of dit nu door de gemeente, het dorp of de samenleving voorzien wordt.”

De gemeente heeft een duidelijke visie op geluk en wat dit voor hen betekent. “Geluk zit hem in de ontmoeting. We zien veel mooie initiatieven ontstaan waarbij die ontmoeting centraal staat. Kijk bijvoorbeeld naar de oudergroep van het Sociaal Team Roerdalen, waarbij ouders elkaar ontmoeten en samen actuele thema’s bespreken onder leiding van een expert. En waarbij ze ook kwetsbaar durven te zijn en hun eigen ervaringen delen.”

Nog zo’n mooi voorbeeld is het klussenteam. “Meerdere inwoners bleken hulp nodig te hebben bij kleine klusjes in en rond het huis, waar ze zelf niet toe in staat waren. Deze individuele vragen zijn opgepikt door de opbouwwerker van het Sociaal Team en verzameld in een collectief. Zo ontstond het Sociaal Klusteam Roerdalen waarbij vrijwilligers zich inzetten voor de buurt.”

En natuurlijk het formulierensteunpunt. “Het team zoekt niet alleen de verbinding met vrijwilligers, maar ook met lokale organisaties. In dit geval de digitale bibliotheek en Humanitas. Zo hebben we vanaf oktober 2022 één steunpunt.”

Drie voorbeelden van drie verschillende initiatieven, maar met één gemene deler. Klein geluk.  Daarbij staat beseffen dat je een bijdrage kunt leveren aan het geluk van een ander centraal.