STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020 – 2023

 

 

Samen met gemeenten en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening voor de inwoners van Midden-Limburg. Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit het versterken van het vermogen van mensen om zoveel mogelijk richting te geven aan hun eigen leven en om te gaan met mogelijkheden en beperkingen. Als basisvoorziening leveren wij vrij toegankelijke ondersteuning bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren.

De maatschappij kent geen stilstand, de samenleving is steeds in beweging en daarmee ook de vraagstukken in het sociaal domein. Voor sociaal werk is de grootste uitdaging om steeds weer aan te sluiten bij wat deze tijd van ons vraagt. De tekenen van de tijd verstaan, bewegen tussen trend en traditie. Voor ons betekent dit dat we in de komende periode koersvast blijven en bijsturen op een aantal aspecten: verbinden aan een gedeelde visie. We verbinden ons aan de ingeslagen weg, aan elkaar en aan de gezamenlijke opdracht. We gaan het goede gesprek en de dialoog aan over wat hulpverlening vermag met cliënten en netwerkpartners. Zo werken we aan onze droom: dat ieder zijn persoonlijke pad kan vinden, in het leven en de samenleving.

Verbinden aan een gedeelde visie betekent voor ons:

Committeren

zich verplichten

Basis delen

manier waarop we ergens naar kijken of over oordelen

Gemaakte keuzes bestendigen

en hierop voortborduren

Contact maken

en samenvoegen

Dialoog aangaan