Samen met haar collega Noortje Verber (30) is Sabrina Seeck (33) sinds 1 november 2018 sociaal raadslid in de gemeente Nederweert. Deze functie voert zij uit vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg én in opdracht van de gemeente. ‘De gemeente wil haar inwoners met onze werkzaamheden een extra service bieden.’

Het geven van informatie en advies op gebied van wet en regelgeving, het toelichten van brieven én het ondersteunen bij het invullen van formulieren. Deze en nog meer praktische vormen van dienstverlening voert Sabrina uit. ‘Deze service is ontstaan vanuit het armoedebeleid van de gemeente Nederweert. Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners weinig kennis hebben van voorzieningen waarop zij recht hebben. Er wordt daardoor minimaal gebruik gemaakt van regelingen’, licht ze desgevraagd toe.

Zonde, vinden het AMW-ML en de gemeente. Want met een minimaal aantal gesprekken met één van de twee sociaal raadslieden zijn hulpvragers al flink op weg geholpen.

‘Uiteraard zijn wij altijd op de hoogte van de meest recente informatie over wet- en regelgeving. Wij krijgen wekelijks een update van alle nieuwe wet- en regelgeving.’

BEKENDHEID

De start staat volop in het teken van het verwerven van bekendheid. De sociaal raadslieden leggen contact met mogelijke samenwerkingspartners en verspreiden folders. Ook wordt voorlichting gegeven.

Het duo wordt door deze naamsbekendheid steeds beter gevonden. Dit gebeurt tijdens één van onze twee wekelijkse inloopspreekuren (op dinsdag- en donderdagochtend) of op afspraak. ‘En mensen kunnen ons ook benaderen via e-mail. Onze doelgroep bestaat uit mensen die het overzicht kwijt zijn. Vaak hebben zij geen zicht op hun rechten en plichten of de voorzieningen waarvan ze gebruik kunnen maken. Daarnaast werken wij met klanten die vanwege een andere afkomst de taal niet goed machtig zijn. Zij begrijpen brieven en formulieren niet goed’, vertelt Sabrina.

SAMENWERKEN

De twee sociaal raadslieden werken samen met partners als het Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert (VAO), de bibliotheek waar eens per week het inloopspreekuur plaatsvindt én natuurlijk de gemeente.

Ambities hebben Noortje en Sabrina nog voldoende. ‘Natuurlijk willen we nóg meer bekendheid krijgen zodat iedereen ons weet te vinden: hulpvragers én professionals. En we willen binnenkort starten met het verzorgen van themabijeenkomsten.’