Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg biedt op verzoek van enkele gemeenten specifieke vormen van ondersteuning zoals de Voorzieningenwijzer en Formele cliëntondersteuning. Anneloes Hannen en Sabrina Seeck van AMW-ML vertellen er meer over.

voorzienigenwijzer

DE VOORZIENINGENWIJZER

Gemeente Weert was ruim een jaar geleden een van de eerste gemeenten in Limburg die is gestart met de VoorzieningenWijzer, een handige tool die huishoudens helpt besparen op de vaste lasten. Bijvoorbeeld door mensen beter gebruik te laten maken van regelingen en toeslagen waar ze recht op hebben of door ze te helpen bij het kiezen van de juiste zorgverzekering of energieleverancier. De consulent laat aan de hand van de rekentool zien waar je recht op hebt en hoe je kunt besparen en helpt met invullen van formulieren en (digitale) aanvragen van voorzieningen. Concrete en praktische hulp dus, waardoor mensen jaarlijks honderden euro´s kunnen besparen. De tool is bedoeld voor huishoudens binnen de gemeente Weert met een inkomen tot modaal (circa € 36.000, – bruto per jaar). Inmiddels bieden we deze voorziening ook in de gemeente Nederweert, uitgevoerd door de Sociale Raadslieden. In Roerdalen is de voorziening via het Sociaal Team Roerdalen beschikbaar.

“De Voorzieningenwijzer is een applicatie, een tool, die je samen met de cliënt invult,” vertelt Anneloes Hannen. “Het systeem maakt vervolgens op basis van persoonlijke data berekeningen. De cliënt ziet precies welke gegevens worden ingevoerd en wat dat betekent. Als systeem is het vergelijkbaar met commerciële vergelijkingssites maar de Voorzieningenwijzer is onafhankelijk en gaat nog wat dieper. Het mooie van dit systeem is dat het kijkt naar je persoonlijke situatie.”

“Mensen hebben er vaak geen weet van welke besparingen allemaal mogelijk zijn. Met name op kosten voor zorgverzekering, gas en elektra. Soms is het bijvoorbeeld gunstiger om tandartskosten zelf te betalen dan om een uitgebreide zorgverzekering aan te houden, waardoor je op jaarbasis veel te veel betaalt. Of we wijzen mensen met een kunstgebit erop dat ze nog steeds een duur tandartspakket betalen. Vaak is het makkelijk om jaarlijks € 200-300,- te besparen, puur en alleen door goed te kijken naar je persoonlijke zorgbehoefte.”

“De Voorzieningenwijzer zet mensen aan het denken, we voeren zinvolle maar ook heel leuke gesprekken. Daarnaast helpen we hiermee een groep mensen die door de bomen het bos niet meer ziet, in een woud van beschikbare regelingen. Ook spreken we mensen die financieel in de problemen zijn gekomen. De Voorzieningenwijzer helpt dan mee om aanspraak te maken op voorzieningen en eventuele overstappen te realiseren. Door het gesprek met de consulent krijgen zij maandelijks iets meer ruimte.” aldus Anneloes.

FORMELE CLIËNTONDERSTEUNING

Een hele andere vorm van dienstverlening is de formele cliëntondersteuning. Dit houdt in dat iedereen die een vraag heeft op het gebied van Wmo, jeugdhulp of participatiewet iemand mag meenemen naar gesprekken bij de gemeente bij aanvragen voor voorzieningen, regelingen of hulp. Soms hebben mensen niemand in het eigen netwerk die kan ondersteunen of is er behoefte aan iemand die de procedures of regelingen goed kent. Formele cliëntondersteuning – iedereen heeft er recht op volgens de wet – is dan welkome hulp.

 

“Iedereen kan er gebruik van maken,” zegt Sabrina Seeck. “Het recht op cliëntondersteuning is in de wet vastgelegd. Feitelijk is het professionele ondersteuning tussen burger en gemeente, met een persoonlijk adviseur voor de cliënt die uitleg geeft, meedenkt en adviseert bij het maken van keuzes. Wij hebben deze opdracht voor de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal. De ondersteuning is voor de cliënt kosteloos.”  

“Er zijn verschillende redenen waarom mensen een beroep doen op formele cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld omdat ze geen eigen netwerk hebben of omdat ze gesprekken met instanties spannend vinden. Soms zitten we alleen maar bij een gesprek, om mee te luisteren. In andere gevallen zijn we actief betrokken bij de gesprekken en helpen we met bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen of het bemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder. We kennen de situatie van de cliënt en bieden ondersteuning vanuit een onafhankelijke positie. Naast de cliënt staan en zijn belang in het oog houden, dát is onze rol.”