Een deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, heeft psychosociale problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen, eenzaamheid of financiële zorgen. Dit uit zich vaak in klachten zoals somberheid, hoofdpijn of slapeloosheid. Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen medicijnen of een doorverwijzing naar psychologische zorg, maar kan juist beter worden geholpen met andere vormen van ondersteuning. Daarom is in Weert een proef gestart waarbij huisartsen samenwerken met sociaal werkers: Weert Positief.

weert positief toelichting

Een cliënt die erg positief is over de proef vertelt:

‘Door de samenwerking tussen de huisarts en Punt Welzijn ben ik met mijn vraag op de juiste plek gekomen. Als gevolg van een ziekenhuisopname was ik veel aangekomen en hier wilde ik iets aan doen. Samen met Punt Welzijn heb ik gekeken naar sportmogelijkheden. Nu ga ik drie keer per week aquagymmen. Het sporten geeft me ook meer sociale contacten. Ik ben zelf geen Limburgse, waardoor ik geen contacten had toen ik hier kwam wonen en daar wilde ik iets mee doen. Twee vliegen in één klap dus.

Ook ben ik via Punt Welzijn in contact gekomen met het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ik kan namelijk moeilijk ‘nee’ zeggen en wil beter voor mezelf leren opkomen. Daar ga ik nu een cursus voor volgen. Ik zit nu beter in mijn vel, ben vrolijker en heb meer zin om leuke dingen te ondernemen’.

Ook deelnemende huisartsen zijn tevreden over de resultaten. Erik Dekker van huisartsenpraktijk Stramproy licht toe: “Met deze pilot leveren we de juiste zorg op de juiste plaats. Daarmee kunnen onnodige zorgkosten voorkomen worden. Wat ons betreft komt deze werkwijze beschikbaar voor elke praktijk in de regio”.