“Door achterliggende problematiek te achterhalen, kun je mensen echt helpen”

Yvonne Scheepers is medewerker huurincasso bij Wonen Limburg. “Onze manier van werken is gericht op het beste resultaat voor ons én voor de huurders. Daartoe hanteren we een redelijk unieke aanpak, waarbij we zoveel mogelijk meedenken met de bewoners. En wat blijkt: vaak komt het goed! Zeker nu we de samenwerking met de gemeente en Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg hebben geïntensiveerd.”

Zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend
“In de huidige maatschappij wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Dit is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er is een groep mensen die gebaat is bij ondersteuning bij het regelen van dagelijkse dingen zoals de financiën. En dit zijn vaak niet de mensen die het besef hebben of mondig genoeg zijn om die hulp zelf in te schakelen. Ons samenwerkingsverband met de gemeente en Algemeen Maatschappelijk Werk maakt dat wij heel mensgericht kunnen werken. Daar ben ik ontzettend blij mee, want hierdoor heb ik de kans om mensen echt te kunnen helpen.”

Weerbarstig
“Maandelijks genereren wij een overzicht van mensen met een huurachterstand. Als woningcorporatie gaan we daar zo snel mogelijk achteraan om bijvoorbeeld een betaalregeling te treffen. In de ideale situatie is een achterstand dan opgelost, maar de praktijk is soms weerbarstiger. Het komt regelmatig voor dat de financiën slechts een klein deel van de problematiek zijn. Achterstanden lopen dan al snel op en achterliggende problemen worden niet aangepakt.”

Convenant
“Gelukkig is er sinds mei 2017 een behoorlijke verbetering in de samenwerking met onze netwerkpartners waarbij sneller en effectiever samengewerkt kan worden en er betere resultaten geboekt worden. Voor deze samenwerking is een zorgvuldige samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij we geen informatie uitwisselen die niet is toegestaan en toch een optimale samenwerking mogelijk is. Gemeente, Wonen Limburg en Algemeen Maatschappelijk Werk hebben elkaar goed gevonden om zo de bewoners snel en zo goed mogelijk te ondersteunen!”

Vroegtijdig signaleren heeft meerwaarde
“Meldingen komen op gezette tijden binnen en er wordt proactief tijd ingeruimd om contact te leggen. Dat is cruciaal om problemen aan te kunnen pakken. Vooral Maatschappelijk Werk is daarin zeer succesvol. Uit de laatste casussen blijkt dat het in 70% van de gevallen lukt het om met mensen in contact te treden. Dat is een hoog percentage! Dankzij de nieuwe werkwijze en de goede samenwerking kunnen we dus in een veel eerder stadium problemen ondervangen. Die vroegtijdige signalering is echt de grootste meerwaarde. De duur van huurachterstanden is zichtbaar teruggedrongen. Maar veel belangrijker nog is het samen oplossen van de vraagstukken en het verhogen van het welkom thuis gevoel van onze bewoners!”