“Het meest trots ben ik op hoe goed mensen en instanties ons weten te vinden.”

Abbey de Barse is Coördinator Preventie Jeugd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. “Met een team van tien consulenten vanuit verschillende partnerorganisaties, proberen wij ouders in zeven gemeenten zo goed en laagdrempelig mogelijk te ondersteunen bij allerlei opvoedvragen en informatie te geven.”

Kans
“We zijn gericht op preventie van allerlei problematiek gerelateerd aan de jeugd. Vragen komen bij ons binnen via de gemeente, scholen en kinderdagverblijven. Maar ook rechtstreeks via ouders, online, via e-mail of tijdens onze inloopspreekuren. We bieden een zeer divers activiteitenpakket. Van kortdurende, positieve opvoedondersteuning volgens de ‘Triple P’ methode tot gastlessen op scholen en workshops watercocktails of gezonde traktaties maken. Ook zijn we intermediair voor het sport- en cultuurfonds. Omdat we het belangrijk vinden dat elk kind de kans heeft om te sporten of bijvoorbeeld een muziekinstrument te leren bespelen.”

Brede expertise
“Doordat onze consulenten vanuit de partnerorganisaties Wel.kom, Synthese, GGD, Maatschappelijk Werk en Menswel werken, is onze expertise zeer breed. Daarnaast werken we ook met netwerkpartners zoals Vincent van Gogh en Bureau Halt voor bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. We hoeven niet alle kennis zelf in huis te hebben en we willen ook niet alles zelf doen. Het maakt niet uit door wie het gebeurt, als het maar goed gebeurt!”

Open communicatie
“Natuurlijk ben ik ontzettend trots op wat we allemaal doen. Maar het meest misschien wel op hoe goed mensen en instanties ons weten te vinden. De nieuwsbrief met ons programma wordt zeer goed gelezen en onze website goed bezocht. De mailing met tips van de maand voor scholen kent ook een goed bereik. En natuurlijk helpen de open communicatie en positieve mond-tot-mond reclame van ouders ook enorm. Voor mij zegt dat ook: we zijn goed bezig. Uiteraard betekent dit niet dat we stil blijven zitten. We proberen continue te kijken wat nodig is en wie waar nog iets kan toevoegen. Preventie is voor mij de basis van een goede hulpverlening en voorkomt in een aantal gevallen dat problemen oplopen.”