“Je gunt ieder kind een stabiele gezinssituatie, zeker in de onzekere wereld van een AZC”

Gonny Blankers is afdelingscoördinatorjeugd gezondheidszorg bij de GGD Limburg Noord en betrokken bij de JGZ voor de asielzoekerscentra in Midden Limburg: “Al jarenlang zet de GGD LN zich in voor de kinderen in de AZC’s, door de inzet van Jeugdgezondheidszorg personeel In de basis screenen wij de algemene gezondheid en het welzijn van de jeugd in de AZC’s. We signaleren, maar we hadden onvoldoende mogelijkheden om gepaste zorg op te starten.”

Onzekerheid
“Leven in een AZC brengt unieke uitdagingen met zich mee. Mensen leven in onzekerheid in een volledig onbekende omgeving. Ouders ervaren stress door het gebrek aan vrijheid, of zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. Ouders zijn gevlucht, maar kinderen zijn meegenomen… Opvoedproblematiek ligt op de loer. Het begeleiden van ouders hierin vraagt meer als de beperkte taak van de GGD-verpleegkundigen en artsen hierin. We deden dat er beperkt bij, terwijl het zo ontzettend belangrijk is. Je gunt toch ieder kind een zo stabiel mogelijke gezinssituatie.”

Niets geregeld
“Volgens de Jeugdwet is opvoedondersteuning een taak van de gemeente, die is lokaal belegd bij het CJG-ML. Er was al sprake van samenwerking tussen instanties voor jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening, maar voor de AZC’s was eigenlijk nog niets geregeld. Dankzij de pilot Jeugdhulp is de inzet van jeugd en gezinswerkers in de AZC’s mogelijk gemaakt en is de samenwerking versterkt en vernieuwd. Daardoor kunnen we op lokaal niveau laagdrempelige hulpverlening bieden, aansluitend bij bestaande samenwerkingsverbanden en met respect voor ieders taak en expertise.”

Laagdrempelige tussenstap
“Voorheen werd bij opvoedvraagstukken in AZC’s vrij snel opgeschaald naar de Jeugdbescherming. Nu is er een tussenstap: opvoedondersteuning door de jeugd en gezinswerkers van het CJG. Geregeld multidisciplinair overleg met toestemming van ouders zorgt ervoor dat problemen in kaart worden gebracht en er snel gehandeld kan worden. Vervolgens is er sprake van warme overdracht naar de betreffende ouders. Zij weten waar ze aan toe zijn en wie hun aanspreekpunt is. De pilot is in ongeveer tien plaatsen opgestart, met als doel kennis te vergaren en over te dragen voor de landelijke uitrol. Die moet per 1 januari 2019 een feit zijn.”

Toekomst
“Ik ben erg te spreken over de samenwerking nu, het gaat prima! We weten elkaar goed te vinden en alle betrokkenen hebben als doel om mensen snel en goed te helpen. Doordat alles via de lokale lijn loopt zijn er snel mensen beschikbaar om problemen op te pakken. Laagdrempeligheid en snelheid zijn van groot belang in een AZC: voor je het weet moeten mensen weer verhuizen en ben je ze kwijt. De jeugd en gezinswerkers van het CJG-ML geven ouders én kinderen concrete handvatten, waarmee ze zelf, op eigen kracht verder kunnen. Ongeacht waar ze terecht komen of hoe hun toekomst eruit ziet.”