‘Ik wil de kracht en meerwaarde van ons vak laten zien’

Dave Pepels en Jonne Mestrom zijn door branchevereniging Sociaal Werk Nederland aangesteld als ambassadeurs ‘sociaal werk’, zowel voor hun eigen organisaties, als voor brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Hun taak? De ervaringen die zij in hun dagelijkse praktijk opdoen delen en anderen laten zien wat hun werk inhoudt. Wat dat betekent voor mens en maatschappij. Zodat er een dialoog ontstaat tussen de betrokken professionals en verschillende samenwerkingspartners en de toegevoegde waarde van sociaal werk nog groter wordt.

‘Het is lastig te meten wat de resultaten van onze inzet zijn voor de samenleving,’ vertelt Dave, die als maatschappelijk werker voor Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg werkt. ‘Soms is een luisterend oor genoeg, soms ga je een lang traject in en moet je intensief overleggen met samenwerkingspartners. De uitkomst is in beide gevallen gelijk, maar de inzet is heel divers en kan van grote betekenis zijn voor mens en maatschappij.’

Sociaal werk op de kaart
‘De ambassadeurs zijn in het leven geroepen om inhoud van sociaal werk duidelijk op de kaart te zetten. Om de diversiteit van ons werk inzichtelijk te maken,’ licht Jonne toe. Als jeugd en gezinswerker bij Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is het ambassadeurschap één van haar taken geworden. ‘Voor alle duidelijkheid: wij hebben nu die titel ambassadeur gekregen, maar eigenlijk is iedereen ambassadeur van zijn vak. Zodra je in contact bent met cliënten, als je over jezelf, je werk of je organisatie praat, ben jij een ambassadeur. Het is belangrijk dat mensen zich daarvan bewust zijn.’

Bloggen
‘We schrijven onder andere blogs, die we dan verspreiden via sociale media. Die worden super goed ontvangen. Ik had laatst meer dan duizend views: dat geeft wel een kick!’, aldus een enthousiaste Jonne. ‘Het is belangrijk dat we uitdragen wat we allemaal doen om mensen te helpen’, vult Dave aan. ‘Als ik word gevraagd, licht ik bijvoorbeeld ook toe hoe ik vanuit maatschappelijk werk tegen bepaalde zaken aankijk. Bijvoorbeeld tegen het Veiligheidshuis. Dat wordt dan meegenomen in een artikel.’

Zoeken naar oplossingen
‘We sluiten ook aan bij werkbezoeken. Daar delen we onze ervaringen met collega’s van andere organisaties, zoals het ministerie van Volksgezondheid, MOVISIE, NJi en politici op lokaal en landelijk niveau. Zo kun je van elkaar horen wat goed werkt of waar je tegenaan loopt. Het leidt echt tot een dialoog. En daar draait het om. Iedereen heeft een open houding. We zijn echt samen op zoek naar oplossingen.’

Knelpunten en good practices signaleren
Naast deze activiteiten, zijn beide ambassadeurs ook aanwezig bij het landelijk overleg Trendsetters Sociaal Werk. Jonne: ‘Het is ook één van onze taken om te signaleren waar het knelt in de samenleving. En om good practices naar voren te brengen. Bij dit overleg gaan we dieper in op speciale thema’s en bespreken we signalen die we opvangen tijdens ons werk over veranderingen in de maatschappij. Het is goed om die samen te bespreken. Iedereen probeert daar toch op z’n eigen manier op in te spelen en oplossingen voor te bedenken. Die kun je delen.’

Kracht en meerwaarde
‘Als je passie en gedrevenheid voelt voor je werk, kun je dat overdragen en uitdragen’, stelt Dave. Dat is wat ik als ambassadeur wil doen: ik wil de kracht en meerwaarde van ons vak laten zien.’