Toelichting

  • Bij het AMW zien we een lichte stijging van het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal casussen in begeleiding is licht gestegen.
  • Het percentage casussen in het profiel “korte hulp” is licht gestegen, dit is afwijkend van het beeld in de andere gemeenten, waar het aandeel in dit profiel gelijk is gebleven of licht gedaald.
  • In het profiel “langdurige ondersteuning” is een lichte stijging te zien. Dit is overeenkomstig met de ontwikkelingen in de gehele regio. Wat opvalt in dit profiel is de leeftijdsgroep 18 t/m 23 jaar, deze leeftijdsgroep was vorig jaar niet zichtbaar in dit profiel. In het profiel “multiproblem” is een lichte daling te zien, hier valt de leeftijdsgroep 24 t/m 26 jaar op.
  • Bij het CJG daalde het aantal aanmeldingen, het aantal casussen in begeleiding nam daarentegen toe vanwege de veranderde werkwijze rond regievoering en focus op resultaat van de hulpverlening.
  • Merkbaar is dat steeds meer cliënten via netwerkpartners zoals scholen en (huis)artsen de weg naar het CJG weten te vinden. Het aandeel cliënten dat op eigen initiatief bij het CJG kwam daalde.