Visie.

  • Wij zijn voor iedereen toegankelijk en cliënten worden op korte termijn professioneel geholpen

  • Wij leveren maatwerk, passend bij de hulpvrager in zijn of haar situatie en gaan hierbij uit van eigen mogelijkheden

  • Samen met onze opdrachtgevers en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening

  • Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit het versterken van het vermogen van mensen om zoveel mogelijk richting te geven aan hun eigen leven en om te gaan met mogelijkheden en beperkingen

  • We doen wat nodig is en kijken daarbij zo veel mogelijk naar oplossingen in de nabije omgeving in het alledaagse leven

  • Met goedgeschoolde en veerkrachtige medewerkers kunnen we samen onze opdracht als basisvoorziening goed uitvoeren

  • Wij werken aan eigenaarschap als hulpverlener, teamlid en ambassadeur van de organisatie

  • Onze bedrijfsprocessen zijn efficiënt en gericht op het primaire proces

  • Onze informatievoorziening is actueel en inzichtelijk

  • Wij dragen bij aan de gezamenlijke transformatie opdracht en de daarmee gepaard gaande inhoudelijke en financiële uitdagingen

 

 

STRATEGISCH KADER:
STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020-2023 | MISSIE VISIE | SUCCESBEPALENDE FACTOREN