Visie.

 • Wij zijn voor iedereen toegankelijk en cliënten worden zo snel mogelijk professioneel geholpen

 • Wij bieden ondersteuning, passend bij de hulpvrager en gaan hierbij uit van zijn of haar mogelijkheden, zoveel mogelijk in de nabije
  omgeving in het alledaagse leven

 • Samen met onze opdrachtgevers en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening

 • Wij ondersteunen mensen bij het zoveel mogelijk richting geven aan hun eigen leven en het omgaan met mogelijkheden, beperkingen en omstandigheden

 • Wij ondersteunen mensen bij het aangaan en onderhouden van verbindingen (in tijden van individualisering, polarisatie, digitalisering e.d)

 • We werken met veerkrachtige en deskundige medewerkers

 • Onze medewerkers zijn in staat om naar de verschillende aspecten van het werken in een basisvoorziening te kijken (cliënt, gemeente
  en samenleving) en kunnen hierin schakelen

 • Onze bedrijfsprocessen zijn efficiënt en gericht op het primaire proces

 • Onze informatievoorziening is actueel en inzichtelijk

 • Wij dragen bij aan de maatschappelijke opgaven en de daarmee gepaard gaande inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen

 

 

STRATEGISCH KADER:
STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2024-2028 | MISSIE VISIE | SUCCESBEPALENDE FACTOREN