2021 was een uitzonderlijk en complex jaar dat in het teken stond van aanpassen aan wat zich aandient. De pandemie heeft een grote invloed gehad op de samenleving, onze organisatie en cliënten die een beroep hebben gedaan op onze ondersteuning. Het afgelopen jaar hebben zij – zowel onze cliënten als medewerkers – wederom een hoge mate van veerkracht laten zien.

Lees en kijk mee achterom naar het jaar 2021.

Beschikbaarheid voor cliënten

Belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening richting cliënten is dat deze vrij toegankelijk en zo laagdrempelig mogelijk is. Het streven om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor onze cliënten werd ook in 2021 bemoeilijkt door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus. Niettemin zijn we er in geslaagd de individuele hulpverlening steeds goed doorgang te laten vinden, soms door gebruik te maken van digitale faciliteiten. Het fysieke groepswerk hebben we tijdens de lockdown tijdelijk stop gezet, of digitaal laten plaatsvinden. Daarbij hebben we met iedere deelnemer afgestemd wat voor hen nodig was om deze periode goed door te komen. Ook de spreekuren hebben zoveel als mogelijk doorgang gevonden. 

De meerderheid van de burgers in Nederland stelt het goed en heeft voldoende coping mechanismes en flexibiliteit om te kunnen omgaan met de ongekende situatie waarin de wereld zich al bijna twee jaar bevindt. Maar voor burgers met een zekere kwetsbaarheid is het moeilijker. Zij vinden, nog meer dan vóór Corona, minder gemakkelijk aansluiting in de maatschappij.

We ervaren in contacten met burgers ook een bepaalde mate van coronamoeheid, draagkracht neemt af, spanningen nemen toe. We zien bij cliënten vaker oplopende frustraties wat onder andere weerspiegeld wordt in incidenten en klachten. 

Beschikbaarheid van formatie

Het beschikken over voldoende formatie is eveneens een belangrijke voorwaarde voor het borgen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze dienstverlening. We hebben grote inspanningen gedaan om de formatie op peil te houden. Enerzijds stond de beschikbaarheid onder druk vanwege verzuim of quarantaine verplichtingen als gevolg van corona, anderzijds zien we dat het ook steeds lastiger wordt om voldoende medewerkers te werven en behouden. 

Belastbaarheid van teams en medewerkers

De werkdruk was hoog in 2021. Voor een deel hoort werkdruk natuurlijk bij het werken in de eerste lijn: onze voordeur staat altijd open. Dat zit in de onplanbaarheid van het werk, het vraagstuk van urgentie en soms ook de zorgen om veiligheid. In 2021 werd dit echter versterkt door een hoog verzuim en quarantaineverplichtingen als gevolg van corona. We hebben steeds met elkaar afgewogen wat wenselijk en mogelijk is om ons werk goed te kunnen doen, in verbinding te blijven met elkaar en de organisatie en veerkracht en plezier in het werk te behouden. 

Hierbij wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers van AMW-ML en CJG-ML die een bijdrage hebben geleverd in wederom een bijzonder bewogen jaar. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de cliënten en gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen.

Heel veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2021.

Mieke Pirson
directeur-bestuurder

2021 was een uitzonderlijk en complex jaar dat in het teken stond van aanpassen aan wat zich aandient. De pandemie heeft een grote invloed gehad op de samenleving, onze organisatie en cliënten die een beroep hebben gedaan op onze ondersteuning. Het afgelopen jaar hebben zij – zowel onze cliënten als medewerkers – wederom een hoge mate van veerkracht laten zien.

Lees en kijk mee achterom naar het jaar 2021.

Beschikbaarheid voor cliënten

Belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening richting cliënten is dat deze vrij toegankelijk en zo laagdrempelig mogelijk is. Het streven om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor onze cliënten werd ook in 2021 bemoeilijkt door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus. Niettemin zijn we er in geslaagd de individuele hulpverlening steeds goed doorgang te laten vinden, soms door gebruik te maken van digitale faciliteiten. Het fysieke groepswerk hebben we tijdens de lockdown tijdelijk stop gezet, of digitaal laten plaatsvinden. Daarbij hebben we met iedere deelnemer afgestemd wat voor hen nodig was om deze periode goed door te komen. Ook de spreekuren hebben zoveel als mogelijk doorgang gevonden. 

De meerderheid van de burgers in Nederland stelt het goed en heeft voldoende coping mechanismes en flexibiliteit om te kunnen omgaan met de ongekende situatie waarin de wereld zich al bijna twee jaar bevindt. Maar voor burgers met een zekere kwetsbaarheid is het moeilijker. Zij vinden, nog meer dan vóór Corona, minder gemakkelijk aansluiting in de maatschappij.

We ervaren in contacten met burgers ook een bepaalde mate van coronamoeheid, draagkracht neemt af, spanningen nemen toe. We zien bij cliënten vaker oplopende frustraties wat onder andere weerspiegeld wordt in incidenten en klachten. 

Beschikbaarheid van formatie

Het beschikken over voldoende formatie is eveneens een belangrijke voorwaarde voor het borgen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze dienstverlening. We hebben grote inspanningen gedaan om de formatie op peil te houden. Enerzijds stond de beschikbaarheid onder druk vanwege verzuim of quarantaine verplichtingen als gevolg van corona, anderzijds zien we dat het ook steeds lastiger wordt om voldoende medewerkers te werven en behouden. 

Belastbaarheid van teams en medewerkers

De werkdruk was hoog in 2021. Voor een deel hoort werkdruk natuurlijk bij het werken in de eerste lijn: onze voordeur staat altijd open. Dat zit in de onplanbaarheid van het werk, het vraagstuk van urgentie en soms ook de zorgen om veiligheid. In 2021 werd dit echter versterkt door een hoog verzuim en quarantaineverplichtingen als gevolg van corona. We hebben steeds met elkaar afgewogen wat wenselijk en mogelijk is om ons werk goed te kunnen doen, in verbinding te blijven met elkaar en de organisatie en veerkracht en plezier in het werk te behouden. 

Hierbij wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers van AMW-ML en CJG-ML die een bijdrage hebben geleverd in wederom een bijzonder bewogen jaar. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de cliënten en gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen.

Heel veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2021.

Mieke Pirson
directeur-bestuurder