Succesbepalende
factoren.

  1. Participerende cliënt
  2. Gedeelde visie in de samenwerking
  3. Lokaal verbonden
  4. Doelmatige en efficiënte inzet van hulpverlening
  5. Gedeelde visie op werken vanuit basisvoorziening
  6. Balans tussen opdracht en mogelijkheden van medewerkers
  7. Betrouwbare en toegankelijke sturingsinformatie
  8. Partner in transformatie

 

 

STRATEGISCH KADER:
STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020-2023 | MISSIE | VISIE | SUCCESBEPALENDE FACTOREN