Westrom is een organisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze mensen biedt Westrom ondersteuning bij het vinden van een passende plek op de reguliere of gesubsidieerde arbeidsmarkt, in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond zijn de belangrijkste opdrachtgevers. Met circa 1300 medewerkers is Westrom één van de grotere werkgevers in Midden-Limburg. AMWML biedt op de locatie van Westrom een spreekuur maatschappelijk werk aan.

spreekuur westrom

Doel van het spreekuur is om Westrom-medewerkers laagdrempelig toe te leiden naar hulpverlening. De ervaringen zijn positief, tot dusver. Wat aanvankelijk startte als een pilot krijgt steeds meer een structureel karakter. Ondanks de beperkingen door corona – de pilot was net gestart toen de pandemie toesloeg – is Westrom tevreden over de resultaten.

 Carin: “Ruim een jaar geleden hebben we gekozen voor deze route met een externe professionele organisatie en dat bevalt goed.”

“We werken met een bijzondere doelgroep,” zegt Carin van Horen, manager Sociale Zaken van Westrom. “De arbeidsmarktproblemen van onze mensen zijn vaak gerelateerd aan bredere problematiek in de privésfeer: financiële problemen, stress, relationele of mentale problemen. Kwesties die echt bij maatschappelijk werk thuishoren. Voorheen hadden we een eigen maatschappelijk werker in dienst. Ruim een jaar geleden hebben we gekozen voor deze route met een externe professionele organisatie en dat bevalt goed.”

DOORGEEFLUIK

Het maatschappelijk loket bij Westrom is bedoeld om problemen te inventariseren en vervolgens door te verwijzen naar de juiste hulpverlener. Het is een doorgeefluik, een verwijsloket. Incidenteel worden vervolgafspraken gemaakt, maar de verbinding leggen naar probleemspecifieke hulp is het primaire doel.

“Een puntje van zorg was of de medewerkers van Westrom de weg naar een extern, onbekend iemand wel zouden weten te vinden. Dat bleek reuze mee te vallen. Het duurde even voordat de nieuwe opzet vertrouwd was, nu zijn ze al meer gewend. Een groot voordeel is dat we ontzettend veel trainingen en workshops kunnen inzetten, waarvan medewerkers gratis gebruik kunnen maken. De mogelijkheden brengen we actief onder de aandacht, met bijvoorbeeld borden in de kantine. Je ziet dat het even duurt om bekend te worden. Daarom loopt Renée (bedrijfsmaatschappelijk werker Renée Bollen van AMWL) elke week even door de fabriek en praat ze regelmatig met de leiding.”

 

CONNECTIE MAKEN

“Klopt”, zegt Renée. “Ik werk extern, maar maak intern de connectie. Bij een hulpvraag ben ik de link naar maatschappelijk werk. Ik inventariseer: wat is de situatie of vraag? Kortdurend en effectief. Soms kan ik tijdens de intake al helpen, bijvoorbeeld bij iets simpels als het invullen van een formulier. Vaak is er meer nodig en verwijs ik door naar bijvoorbeeld de huisarts of schuldhulpverlening.”

“Misschien moesten ze even aan me wennen, maar inmiddels zijn ze bij Westrom best blij dat ik er ben,” lacht ze. “Ik krijg in ieder geval steeds meer vragen. Er is ook even geen maatschappelijk werker geweest, dus ze stonden best te popelen. Toen ik startte is extra reclame voor me gemaakt. Dat doen ze goed bij Westrom. Er wordt heel duidelijk gecommuniceerd waar medewerkers terecht kunnen met hun problemen.”

Of andere bedrijven ook hun maatschappelijk werk zouden moeten uitbesteden? “Elk bedrijf is natuurlijk anders, met andere behoeften. Het is altijd een zoektocht wat nodig is en wat het beste werkt. Maar het zou geweldig zijn als we dit ook bij andere bedrijven zouden kunnen uitrollen.”

MEER ERUIT HALEN

“Voor ons voelt het niet meer als een pilot,” beaamt Westrom-manager Carin. Sowieso hebben we al besloten om voor een jaar te verlengen. Wij denken dat hier nog veel meer uit te halen is.”