Het Sociaal Team Roerdalen ondersteunt inwoners van Roerdalen met praktische ondersteuning op gebieden als geldzaken, opvoeding, vervoer en zorg, maar ook op mentaal vlak, bijvoorbeeld bij eenzaamheid. Professionals uit een palet van disciplines vormen samen één team. “Het Sociaal Team bundelt de nodige zorg- en welzijnsexpertise,” zegt beleidsmedewerker Paula Claessens van Gemeente Roerdalen. “Zo kunnen we hulpvragen écht integraal oppakken.”

sociaal team roerdalen

Sociale teams waren er eerder natuurlijk ook al. Toch is dit een wezenlijk andere aanpak voor Roerdalen, vertelt ze. “Voorheen hadden we als gemeente afspraken met verschillende maatschappelijke instellen en had elke partij z´n eigen opdracht. Dat is nu anders. We zijn met de verschillende partijen om de tafel gaan zitten gezet met als doel tot één gezamenlijke opdracht te komen. Een totaal andere manier van werken. Partijen zitten samen in een proces, dragen samen de verantwoordelijkheid. Daarvoor is onderling vertrouwen nodig.”

Een gezamenlijke opdracht dus, waarbij partijen samen de verantwoordelijkheid nemen en optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten, inzichten en contacten. Het brengt de kernwaarden van de gemeente Roerdalen – vertrouwen en verantwoordelijkheid, respect en gelijkwaardigheid – perfect in de praktijk.

 

STEVIGE BASIS

Ze is blij met de wijze waarop de door Roerdalen geïnitieerde samenwerking door de zes partijen – Proteion, de Zorggroep, MEE, Menswel, CJG-ML en AMW-ML – is opgepakt. Bij de start is flink geïnvesteerd in het leggen van een solide basis, in een jaar van voorbereiding. Paula: “De nieuwe visie hebben we met elkaar doorgeakkerd en opgebouwd. Dat ging niet altijd soepel; zeker bij de start was er veel discussie en onbegrip. Maar door telkens de bedoeling voorop te zetten, kwamen we dichter bij elkaar. De partijen hebben uiteindelijk een samenwerkingsverband gesloten, met onderlinge afspraken. Ook de opdracht is vanuit dit verband samen geformuleerd. Zo is een hechte relatie ontstaan, met veel draagvlak en onderling vertrouwen.”

Paula: “Investeren in een goede opbouw, de tijd nemen om iedereen mee te nemen in het proces is een belangrijke stap die zich altijd terugbetaalt, die moet je niet willen overslaan. Hier is door alle betrokkenen hard aan gewerkt, dat gaat niet vanzelf.”

De stevige basis werd dus gezamenlijk gelegd. En dat is niet vanzelfsprekend, vindt Paula. “Investeren in een goede opbouw, de tijd nemen om iedereen mee te nemen in het proces is een belangrijke stap die zich altijd terugbetaalt, die moet je niet willen overslaan. Hier is door alle betrokkenen hard aan gewerkt, dat gaat niet vanzelf.”

 

MEAN EN LEAN

Binnen het samenwerkingsverband pakte AMW-ML een extra taak op. Als penvoerder van het team coördineerden zij het formaliseren van de samenwerking, met onder meer de gezamenlijke subsidieaanvraag van het Sociaal Team. Het bundelen van krachten versimpelt het hulpproces en is kostenefficiënter. Toch is de meerwaarde van samenwerking vooral voor de hulpvrager, benadrukt ze. “Hulpvragen van cliënten zijn vaak meervoudig, al lijkt dit op het eerste gezicht niet zo. Financiële problemen bijvoorbeeld kunnen samenhangen met problemen in de huiselijke of relationele sfeer. Of met depressieve klachten of verslavingsproblematiek. Omdat het team over een brede expertise beschikt, is het in staat om snel en passend te reageren. Dat is de grote winst.”

 

SCHAKELEN EN VERBINDEN

Een mooi voorbeeld in dat verband is een gezin met twee kinderen dat in december in acute geldnood kwam doordat hun bijstandsaanvraag vertraging opliep. De maatschappelijk werker en de opbouwwerker hebben toen samen een oproep op Facebook gezet met de vraag wie deze familie wilde helpen. Ze werden overstelpt met reacties, die vervolgens weer uitmonden in structurele hulp voor meer mensen. Daar gaat het om: schakelen en verbinden. Door en voor inwoners. Met hulp van professionals. En een gemeente die faciliteert. Dat is voor mij het mooiste resultaat van dit proces.”