Peter werkt als casemanager bij Hulp bij Dementie Midden-Limburg. De voormalig wijkverpleegkundige komt in opdracht van de verwijzer – vaak is dit de huisarts – bij mensen met geheugenproblemen. “Ik heb de rol van wegwijzer. Mensen met (beginnende) dementie lopen in toenemende mate tegen praktische problemen aan. Ze worden steeds afhankelijker van hulp aansturing en controle van hun omgeving.”

Hij vervolgt: “Het algemene doel van het project is om een samenhangend en afgestemd pakket van zorg en diensten aan te bieden aan dementerende cliënten en hun mantelzorgers. Zo kan de persoon met dementie – indien gewenst – zo lang mogelijk thuis blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.”

 

MANTELZORG

Begeleiding en ondersteuning zijn nadrukkelijk ook gericht op de partner, familie en andere betrokkenen. Uitgangspunt vormen de persoonlijke wensen en behoeften van de dementerende cliënt en zijn of haar mantelzorger(s).

Wie denkt dat het hierbij uitsluitend om ouderen gaat, komt bedrogen uit. Ook jongere mensen kunnen te maken krijgen met dementie. Peter: “Soms komen mensen pas net uit het arbeidsproces. Sommigen zijn alleen, anderen hebben een partner. Maar in alle gevallen zijn zij allemaal in toenemende mate afhankelijk van mantelzorg. In de meeste gevallen is dit de partner.”

Als casemanager ondersteunt Peter met zijn collega’s dementerenden en hun mantelzorgers bij het oplossen van praktische problemen. “Om welke problemen het gaat, hangt af van de fase van dementie waarin wij in beeld komen. Soms is er sprake van lichte dementie en levert bijvoorbeeld boodschappen doen en zelf voor het eten zorgen problemen op. In andere gevallen moeten we juist gas geven en snel een indicatie voor thuisbegeleiding of zelfs een snelle opname aanvragen.”

 

HELIKOPTERVIEW

Samen met onder meer de huisarts, de huishoudelijke hulp, wijkverpleging. gespecialiseerde thuiszorg, ergotherapeuten en het AMW-ML heeft het team van Hulp bij Dementie Midden-Limburg regelmatig overleg. In het AMW vindt Peter een goede ketenpartner. Hij vertelt: “Het AMW zit meestal in het sociaal wijkteam en werkt in casussen vaak samen met ons. Maatschappelijk werkers komen veelal in beeld wanneer oudere mensen geen kinderen hebben en de partner het moeilijk vindt praktische zaken te regelen. Samen met de maatschappelijk werker worden bijvoorbeeld de financiën op orde gebracht en indien nodig zelfs een testament geregeld.”

Peter vindt deze rol een perfecte aanvulling op de taak van casemanager die hij vervult. “Wij hebben de helikopterview, de maatschappelijk werkers denken praktisch mee en hebben een signalerende functie. In een goede samenwerking versterken we elkaar.”

Volgens Peter speelt het AMW-ML daarnaast een belangrijke rol bij acceptatieproblematiek en ondersteuning van de mantelzorg. “ De lijnen met het maatschappelijk werk zijn superkort. We weten elkaar prima te vinden en ik kan vaak meteen een afspraak maken.”