De pilot startte in september en nu al kan voorzichtig geconcludeerd worden dat deze een succes is. De samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) en huisartsenpraktijk Stramproy-Ell beleeft een vruchtbaar begin. Jeugd- en gezinswerker Ingrid van Herk (36) is elke woensdag aanwezig in de praktijk om op laagdrempelige wijze hulpverlening te bieden aan jeugdigen en hun ouders.

‘De vraag voor deze proef komt van de gemeente Weert. Het CJG-ML heeft de opdracht gekregen onder meer een verbindende rol te spelen bij basisvoorzieningen zoals de huisarts’ vertelt Ingrid. ‘Het opzetten van deze samenwerking is hiervan een resultaat. Het doel? Zo effectief en efficiënt mogelijk zorg bieden aan gezinnen met een hulpvraag.’

Voorheen stuurden huisartsen hun patiënten soms onnodig of te snel door richting specialistische zorg als behandeling van een psycholoog. Ingrid: ‘Door fysiek aanwezig te zijn in de huisartsenpraktijk, weten de artsen het CJG-ML veel beter te vinden. In de zes maanden dat ik hier aanwezig ben, heb ik al 22 doorverwijzingen gekregen.’

Ook huisarts Jan Takken (61) erkent de meerwaarde. En niet alleen voor de patiënten. ‘Ook voor mij geldt dat de aanwezigheid van Ingrid mij eraan herinnert dat het CJG-ML wellicht passend is bij een hulpvraag. Zij is de voorpost, kent de sociale kaart van Weert en omstreken. Daarnaast is zij een bekend gezicht. Dit verlaagt de drempel voor ouders en kinderen. Wat mij betreft gaan we na dit jaar verder met deze samenwerking.’

‘WE WILLEN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN’

UITDAGING

De uitdaging voor de huisartsen ligt volgens Jan in het zien dát een gezin extra ondersteuning nodig heeft. Gelukkig zijn er meer samenwerkingspartners die deze taak hebben. Ingrid: ‘Ik werk als jeugd- en gezinswerker samen met de basisscholen in de regio. Gezinnen die zich melden, hoeven geen patiënt te zijn bij deze huisartsenpraktijk. We willen voor iedereen toegankelijk zijn.’

Vragen die Ingrid de eerste zes maanden van de pilot kreeg lopen uiteen van pubermeiden die niet lekker in hun vel zitten en zindelijkheidsproblemen tot vechtscheidingen. ‘Een aantal trajecten is inmiddels succesvol afgesloten. Ik probeer zoveel mogelijk zorgvragen zelf op te pakken en zet sommige vragen door naar een collega van het CJG-ML. En als het nodig is, maak ik een indicatie voor specialistische hulp. Maar door fysiek dichtbij te zijn, is de drempel om hulp te vragen lager. En bereiken we veel meer gezinnen.’