Toelichting

  • Bij het AMW is over het gehele jaar genomen een lichte daling te zien van het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal aanmeldingen fluctueerde meer dan in andere jaren. In het laatste kwartaal van het jaar was er een sterke piek.
  • Bij het AMW zien we het regionale beeld dat er een stijging is van het aantal casussen in het profiel “langdurige ondersteuning” en een daling in het profiel “korte hulp”.
  • Bij de WegWijZer zien we zowel in het aantal contacten als het aantal hulpvragen een toename. Dankzij de langdurige tijdelijke huisvesting van het Juridisch Loket aan de Bredeweg vond een goede samenwerking en doorgeleiding van hulpvragers plaats.
  • Bij het CJG daalde het aantal aanmeldingen, het aantal casussen in begeleiding nam daarentegen toe vanwege de veranderde werkwijze rond regievoering en focus op resultaat van de hulpverlening.
  • Merkbaar is dat steeds meer cliënten via netwerkpartners zoals scholen en (huis)artsen de weg naar het CJG weten te vinden. Het aandeel cliënten dat op eigen initiatief bij het CJG kwam daalde.