Ontwikkelingen

  • Vanuit onze organisatie zijn we aangesloten bij het Zorg Innovatie Platform, waar samen met de gemeente, zorgaanbieders en sociaal werk organisaties wordt gewerkt aan diverse thema’s om de transformatie naar nieuwe werkwijzen te stimuleren.
  • Het AMW is vanaf de start uitvoerende partner in het zorgteam. In 2017 hebben onze medewerkers in dit team de bijdrage geleverd aan een versterking van de zichtbaarheid en inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling van het team.
  • We zijn begonnen om de deelname aan de wijkteams af te bouwen. Deelname in het kernoverleg is minder noodzakelijk, omdat hieraan inmiddels ook het zorgteam deelneemt en kan schakelen naar het AMW en CJG.
  • In het kader van Mantelzorgvriendelijke gemeente ontwikkelden we bij het AMW in samenwerking met het steunpunt Mantelzorg de workshop “Mantelzorger in Balans”, waarvoor grote belangstelling bleek te zijn.
  • Het AMW is vanaf het begin partner in de pilot Nieuwe GGZ in de Donderberg. We nemen deel aan het wekelijks inhoudelijk overleg, het projectoverleg en de stuurgroep.
  • Eind 2017 zijn de afspraken rondom het convenant ‘voorkomen uithuiszetting’ herijkt. De samenwerking en afstemming met het Loket Schuldhulp en het AMW zijn geïntensiveerd.
  • In Roermond ondersteunt het AMW de groep AMV-ers die 18 jaar worden. Dit in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Rubicon en de gemeente. Het AMW neemt deel aan het ZAT overleg op het Mundium college. Daarnaast verzorgen het AMW en het CJG wekelijks een spreekuur voor leerlingen en docenten van het Mundium college.
  • Vanuit het gemeentelijke Zorgteam en het CJG team zijn we gestart met een werkgroep gericht op versterking van de diversiteit in de toegang. Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met beleid van de gemeente ondersteuning geboden bij de opstart van dit thema. Samen zullen we de ontwikkelingen hierin ondersteunen.
  • Vanuit het CJG nemen we actief deel aan diverse pilots en activiteiten in het kader van de transformatie jeugdhulp, bijvoorbeeld in samenwerking met de zorgboeren, buurtgezinnen en JIM.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar.