Ontwikkelingen

  • Het CJG was vanaf de start al een van de basisdeelnemers van het sociaal wijkteam, dit is nu uitgebreid met het AMW. Ook zijn er afspraken gemaakt rondom deelname aan de uitbreiding van de sociaal wijkteams.
  • Het CJG heeft een bijdrage geleverd aan het kwalitatief onderzoek naar de factoren die leiden tot het inzetten van jeugdhulp.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar.