Schotten in de hulpverlening laten verdwijnen en in de wijk samenwerken met ketenpartners. Precies dát is het doel van de pilot die plaatsvindt in de wijk Donderberg in Roermond. Praktijkondersteuner-ggz Anita Joon (54) van huisartsenpraktijk De Notenboom werkt samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en een aantal andere ketenpartners om deze doelen te realiseren. ‘Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar er zijn al mooie kruisbestuivingen ontstaan.’

‘In het verleden werkten hulpverleningsinstanties wat minder goed samen. Hoewel sommige organisaties elkaar goed wisten te vinden, was er nog niet zoveel onderling contact.’ Met het nieuwe wijkgericht werken wordt multidisciplinair overlegd door verschillende professionals als de huisarts, de praktijkondersteuner-ggz en het AMW-ML. ‘Hoe? Door wekelijks met meerdere partners casussen te bespreken, zijn de lijntjes veel korter.’

Anita kan verschillende voorbeelden noemen van vruchtbare samenwerkingen. ‘Een jonge vrouw verkeerde op de rand van een crisis, er waren problemen op meerdere levensgebieden. En er was een kind bij betrokken. Ik heb toen collega’s van het AMW-ML en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) gevraagd mee te denken. Samen hebben we een plan van aanpak gemaakt en zo een melding bij Veilig Thuis voorkomen.’

‘ALLE DEUREN STAAN NU OPEN’

Anita merkt nu al de eerste positieve resultaten van de proef. ‘Doordat er nu een vast wekelijks moment is waarop verschillende zorgprofessionals samenkomen, vinden we elkaar steeds beter. Alle deuren staan nu open. Je leert elkaar kennen en benadert elkaar sneller. Zo kunnen we vaak ook preventief te werk gaan.’

De partijen die betrokken zijn bij het project ‘De nieuwe GGZ’ in de wijk Donderberg in Roermond zijn MetGGZ, huisartsenorganisatie Meditta, gemeente Roermond, het AMW-ML, het CJG-ML én welzijnsorganisatie Wel.kom.

BEREIKBAAR

In twee jaar heeft de pilot in de wijk Donderberg zich goed ontwikkeld. Anita: ‘Door samen te werken, kom je los van je blinde vlekken en kijk je met een open blik naar mensen. Maatwerk leveren, dáár word ik blij van.’

Ambities zijn er volop: ‘Ik vind het belangrijk dat de hulpverlening nóg laagdrempeliger is, dat brandjes nog sneller geblust worden. Dit kan volgens mij onder meer door ook tijdens de avonden en weekenden bereikbaar te zijn.’