FAQ items aan het laden...
home mobile 2021
Home2021-08-30T17:31:00+02:00

VOORAF

We kijken terug op een bijzonder jaar. Corona heeft een grote invloed gehad op de samenleving, onze organisatie en de cliënten die een beroep hebben gedaan op onze ondersteuning. De Corona pandemie betekende, naast de risico’s voor gezondheid voor eenieder en de enorme belasting van de gezondheidszorg, ook de tijdelijke sluiting van scholen, omschakeling van kantoorwerk naar thuiswerk, het vertragen c.q. stilvallen van delen van de economie en een forse impact op het sociale leven. Ondanks voorspellingen en beschouwingen is nog niet volledig te overzien wat de effecten op langere termijn zullen zijn, maar er zijn signalen dat deze nog lange tijd op de maatschappij zullen doorwerken.

Lees en kijk mee achterom naar een bewogen 2020!

TERUGBLIK

OP AFSTAND DICHTBIJ BLIJVEN

Onze inzet was er tijdens de hele coronaperiode op gericht om optimaal beschikbaar te zijn binnen de context van de corona maatregelen. We hebben ons steeds verhouden tot de landelijke richtlijnen met oog voor het belang van cliënten en medewerkers. Deze focus op bereikbaarheid en beschikbaarheid heeft ertoe bijgedragen, dat we na een terugval in de eerste helft van het jaar in de tweede helft zagen dat de noodzaak aan ondersteuning toenam en de terughoudendheid afnam. Een groep van cliënten die door de omstandigheden vastloopt en nog geen ervaring had met hulpverlening doet een beroep op onze ondersteuning. De concrete problematieken bleken veelal dezelfde als in andere jaren. In veel van de casussen is duidelijk dat de draagkracht door corona onder druk staat. Dit heeft natuurlijk invloed op de oplossingsmogelijkheden.

Corona heeft ook veel gevraagd van de medewerkers. Zij hebben op creatieve wijze verbindingen gehouden met cliënten. Veel trainingen in het kader van groepsgerichte hulpverlening zijn omgezet naar digitale vormen. Alle overleggen zowel intern als extern zijn omgezet naar digitaal en medewerkers hebben voornamelijk thuis gewerkt, vaak in combinatie met een gezin.

Lees meer…

OVERZICHT

IN VOGELVLUCHT DOOR 2020.
IN VERHALEN. BEELDEN. EN CIJFERS.

STRATEGISCH KADER

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020-2023:
VERBINDEN AAN EEN GEDEELDE VISIE.

 

Samen met gemeenten en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening voor de inwoners van Midden-Limburg. Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit het versterken van het vermogen van mensen om zoveel mogelijk richting te geven aan hun eigen leven en om te gaan met mogelijkheden en beperkingen. Als basisvoorziening leveren wij vrij toegankelijke ondersteuning bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren.

Lees meer…

OVER ONS

Iedere inwoner kan zonder indicatie en kosteloos terecht bij AMW-ML en CJG-ML voor hulp en ondersteuning. Onze medewerkers zijn hbo-opgeleide professionals.
Wij zijn partner van gemeenten en vele organisaties zoals onderwijs, hulpverleningsinstellingen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.
Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) is een dynamische organisatie die midden in de lokale samenleving staat. Onze maatschappelijk werkers helpen inwoners om (weer) voor zichzelf te zorgen; ook als er veel van hen wordt gevraagd en juist als het even niet mee zit.

We bieden informatie en advies, hulpverlening  en verzorgen cursussen en workshops binnen de thema’s:  

•  Vriendschap en relaties
•  Geld en werk
•  Ruzie en geweld
•  Verlies en verwerking
•  Persoonlijke ontwikkeling

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) is dé plek voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp. Wij zijn er voor ouders en jeugdigen,  vanaf de zwangerschap tot 18-23 jaar. Mensen kunnen bij ons terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning bij:  

  • Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen  
  • Complexe opvoed- en opgroeivragen  
  • Vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte  
  • Toeleiding naar gespecialiseerde hulp

CONTACT

WE ZIJN ER VOOR JOU

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)
E-mail info@amwml.nl
Telefoon 088 65 60 600
Kijk voor meer informatie op www.amwml.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML)
E-mail info@cjgml.nl
Telefoon 088 43 88 300
Kijk voor meer informatie op www.cjgml.nl

Postadres (AMW-ML & CJG-ML)
Vogelsbleek 10 6001 BE Weert

Ga naar de bovenkant