Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) is een dynamische organisatie die midden in de lokale samenleving staat. Onze maatschappelijk werkers helpen inwoners om (weer) voor zichzelf te zorgen; ook als er veel van hen wordt gevraagd en juist als het even niet mee zit.
We bieden informatie en advies, hulpverlening  en verzorgen cursussen en workshops binnen de thema’s:  

•  Vriendschap en relaties
•  Geld en werk
•  Ruzie en geweld
•  Verlies en verwerking
•  Persoonlijke ontwikkeling

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) is dé plek voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp. Wij zijn er voor ouders en jeugdigen,  vanaf de zwangerschap tot 18-23 jaar. Mensen kunnen bij ons terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning bij:  

  • Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen  
  • Complexe opvoed- en opgroeivragen  
  • Vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte  
  • Toeleiding naar gespecialiseerde hulp

Iedere inwoner kan zonder indicatie en kosteloos terecht bij AMW-ML en CJG-ML voor hulp en ondersteuning. Onze medewerkers zijn HBO-opgeleide professionals.
Wij zijn partner van gemeenten en vele organisaties zoals onderwijs, hulpverleningsinstellingen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij.