Toelichting

  • Bij het AMW is een stijging van het aantal aanmeldingen zichtbaar, na een daling vorig jaar. Ook het aantal casussen in begeleiding is gestegen.
  • Bij het AMW is het aantal casussen in het profiel “langdurige ondersteuning” gestegen.
  • Opvallend is dat in het profiel “korte hulp” de leeftijdsgroep 18 t/m 23 jaar niet meer zichtbaar is, maar wel de leeftijdsgroep 67 jaar en ouder. Deze leeftijdsgroep was vorig jaar in dit profiel niet zichtbaar.
  • Bij het CJG daalde het aantal aanmeldingen, het aantal casussen in begeleiding bleef vrijwel gelijk vanwege de veranderde werkwijze rond regievoering en focus op resultaat van de hulpverlening.
  • Merkbaar is dat steeds meer cliënten via netwerkpartners zoals scholen en (huis)artsen de weg naar het CJG weten te vinden. Het aandeel cliënten dat op eigen initiatief bij het CJG kwam daalde.