Ontwikkelingen

  • Omdat het vraagstuk van buurtbemiddeling steeds groter wordt is er door de gemeente in samenwerking met partners bewust ingezet op het vergroten van de bekendheid. Dit heeft geleid tot meer buurtbemiddelingstrajecten.
  • Bij het AMW werd gestart met de uitvoering van formele cliëntondersteuning vanuit het team sociaal raadslieden.
  • De verbinding met de steunpunten is versterkt. Tegelijkertijd hebben we door drukte nog niet voldoende kunnen investeren in de verbinding van de nieuwe ontwikkelingen.
  • Themabijeenkomst armoedebestrijding: een thema dat we samen verder vorm geven onder andere middels het project ‘vroegsignalering’ dat de gemeente samen met de Woningvereniging Nederweert, Wonen Limburg, Wonen Zuid en AMW aan het opzetten is.
  • We nemen deel aan het Overleg Sociale Domein. Hierin ontwikkelen we samen onder voorzitterschap van de gemeente de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, CJG, GGD en huisartsen.
  • In samenspraak met de gemeente Nederweert, Weert en Werk.Kom heeft het AMW een training ‘geld en administratie’ voor nieuwkomers ontwikkeld. Deze training wordt gegeven bij Werk.Kom en is onderdeel van het programma voor nieuwkomers.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar.