Missie.

Wij ondersteunen volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren.

Wij werken samen met de cliënten en hun omgeving om het perspectief in hun leven te behouden en te versterken door praktische, psychosociale en opvoedkundige hulp te bieden die zonder drempels toegankelijk is.

Wij werken voor mens en maatschappij.

 

Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen.

 

 

STRATEGISCH KADER:
STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020-2023 | MISSIE | VISIE | SUCCESBEPALENDE FACTOREN