Toelichting

  • Het aantal aanmeldingen bij het AMW is gestegen, met name in het begin van het jaar was een piek van aanmeldingen zichtbaar. Ook het aantal casussen in begeleiding nam toe.
  • Bij het AMW zien we het regionale beeld dat er een stijging is van het aantal casussen in het profiel “langdurige ondersteuning” en een daling in het profiel “korte hulp”.
  • Opvallend is de leeftijdsgroep 18 t/m 23 jaar in zowel het profiel “langdurige ondersteuning” als in het profiel “multiproblem”. In deze laatste groep is ook de leeftijdsgroep 24 t/m 26 jaar zichtbaar. Deze leeftijdsgroepen waren in 2016 niet zichtbaar in dit profiel.
  • Bij het CJG zijn zowel het aantal aanmeldingen als het aantal cliënten in begeleiding nagenoeg gelijk als vorig jaar.
  • Merkbaar is dat steeds meer cliënten via netwerkpartners zoals scholen en (huis)artsen de weg naar het CJG weten te vinden. Het aandeel cliënten dat op eigen initiatief bij het CJG kwam daalde.