Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en andere netwerkpartners (GGD, Vincent van Gogh, Menswel, Wel.kom,  Synthese en Punt Welzijn) heeft Fien Beijers van MET ggz de campagne ‘Maak het verschil voor een kind’ opgezet. De projectleider doet dit voor de jeugd in zeven gemeenten in Midden-Limburg. Met succes!

fien beijer

De kick-off van de campagne ‘Maak het verschil voor een kind’ vond plaats in juni 2019. Maar al in 2018 ontstond het idee. “Tijdens het jeugdpreventie-overleg Midden-Limburg dat met regelmaat plaatsvindt, vroeg ik aandacht voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek.”

Deze zogenoemde KOPP-kinderen vormen een extra risicogroep als het gaat om kindermishandeling. Maar al snel werd de doelgroep breder. Er zijn ook jonge mantelzorgers en jongeren die in financiële problemen zitten of met andere moeilijkheden worstelen. “Daarom werd gekozen voor alle kinderen met zorgen in de thuissituatie.”

Naast zorgen, bestaan voor elk kind ook beschermende factoren. “Een kind in moeilijke omstandigheden is enorm geholpen als het op zijn niveau begrijpt wat er aan de hand is thuis. Maar ook als de dagelijkse dingen als sport doorgaan, ondanks de problemen.”

Fien: “Een andere belangrijke beschermende factor is een vertrouwenspersoon. Denk hierbij – naast professionals – aan vrienden, de buurvrouw, die toffe voetbaltrainer en een leraar van school. Een beetje aandacht, begrip en hulp zijn van onschatbare waarde. En voor deze belangrijke mensen is de website www.maakhetverschilvooreenkind.nl ontwikkeld.”


VIER STAPPEN

Op de website – die mede tot stand kwam dankzij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg – staat onder meer in vier stappen uitgelegd op welke manier je blijvend kunt bijdragen aan het welzijn van een kind. “Deze stappen zijn heel concreet en met voorbeeldzinnen toegelicht”, legt Fien uit. “De mensen die we aanspreken zijn veelal geen professionals en kunnen de tips goed gebruiken.”

Maar ook bijvoorbeeld docenten hebben veel baat bij de website: “We hebben op verschillende scholen toelichting gegeven op de campagne. We merkten dat de drempel van docenten om in gesprek te gaan met kinderen hierdoor lager werd.”

Soms is echter meer nodig dan de preventieve hulp die het netwerk biedt. Op de website staan ook de stappen richting professionele ondersteuning. Hierin vinden MET ggz en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) elkaar blindelings. “De samenwerking verloopt heel soepel. De medewerkers van het CJG bedenken creatieve oplossingen en zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals promotiefilmpjes en flyers.”

Fien vervolgt: “We hebben met regelmaat een vergadering met onze actieve werkgroep. We willen het onderwijs nóg beter bereiken en onze website up-to-date houden. Momenteel doen we dit met een eenmalige subsidie, maar we hopen op structurele financiering. In een latere fase gaan we ons bijvoorbeeld ook meer richten op verenigingen. Het is belangrijk dat ons gezamenlijke project doorgaat.”

 

GOUDEN HANDJES-PRIJS

De campagne kende een vliegende start en wordt levend gehouden. Fien: “We posten regelmatig berichten op onze Facebookpagina en hebben inmiddels 250 volgers. En onze website is sinds de lancering veelvuldig bezocht.”

Daarnaast is het project in november 2019 onderscheiden met de zogenoemde ‘Gouden Handjes-prijs’. Daarmee bieden we het beste professionele initiatief dat is gericht op de voorkoming van kindermishandeling. “Maar het belangrijkste zijn de kinderen, dat zij verschil merken en zich gezien voelen. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

 

INFO

Meer Informatie is te vinden op de website www.maakhetverschilvooreenkind.nl of de facebookpagina www.facebook.com/maakhetverschilvooreenkind.