Toelichting

  • Bij het AMW is een daling van het aantal aanmeldingen zichtbaar. Het aantal casussen in begeleiding daalde ook, maar in veel lichtere mate. Echter is, net als in het algemene beeld bij het AMW, een stijging van het aantal casussen in het profiel “langdurige ondersteuning” zichtbaar.
  • Wat verder opvalt is dat bij de belangrijkste problematieken in bijna alle profielen ‘problemen met maatschappelijke organisaties’ terugkomt. In 2016 was deze problematiek zichtbaar in de profielen “multiproblem” en “dringend hulp accepteren”.
  • Bij het CJG bleef het aantal aanmeldingen gelijk. Het aantal casussen in begeleiding steeg vanwege de veranderde werkwijze rond regievoering en focus op resultaat van de hulpverlening.
  • Merkbaar is dat steeds meer cliënten via netwerkpartners zoals scholen en (huis)artsen de weg naar het CJG weten te vinden. Het aandeel cliënten dat op eigen initiatief bij het CJG kwam daalde.