Ontwikkelingen

  • Bij het AMW werd gestart met de uitvoering van formele cliëntondersteuning vanuit het team sociaal raadslieden.
  • Het AMW biedt via de opdracht van Menzis hulp aan volwassenen in het AZC. Voor de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders en kinderen is dit in 2017 mogelijk geweest door de landelijke pilot ‘jeugdhulp in AZC’ die ook gefinancierd wordt door Menzis.
  • Er is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Naoberzorg vanuit een specifieke opdracht tot supervisie aan vrijwilligers binnen het project. Tegelijkertijd is Naoberzorg een belangrijke samenwerkingsproject geworden binnen de uitvoering van onze taken.
  • In de gemeente Leudal ondersteunt het AMW, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Rubicon en de gemeente, AMV-ers die 18 jaar worden. Daarnaast zien we dat steeds meer nieuwkomers het inloopspreekuur in Heythuysen weten te vinden.
  • De samenwerking tussen Synthese – CJG – AMW heeft in 2017 verder vorm gekregen en is verdiept in een gezamenlijke ochtend.
  • Samen met gemeente en Synthese zijn er voorbereidingen gestart om indien gewenst ondersteuning aan clubs en verenigingen aan te bieden op het gebied van omgang met jongeren en specifiek gedrag. Dit zal in 2018 verder vorm krijgen.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar.