FAQ items aan het laden...
home mobile banner alt
Home2022-04-26T12:21:29+02:00

TERUGBLIK

AANPASSEN AAN 
WAT ZICH AANDIENT.

2021 was een uitzonderlijk en complex jaar dat in het teken stond van aanpassen aan wat zich aandient. De pandemie heeft een grote invloed gehad op de samenleving, onze organisatie en cliënten die een beroep hebben gedaan op onze ondersteuning. Het afgelopen jaar hebben zij – zowel onze cliënten als medewerkers – wederom een hoge mate van veerkracht laten zien.

Kijk mee achterom naar het jaar 2021.

OVERZICHT

IN VOGELVLUCHT DOOR 2021.
IN VERHALEN. BEELDEN. EN CIJFERS.

STRATEGISCH KADER

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020-2023:
VERBINDEN AAN EEN GEDEELDE VISIE.

 

Samen met gemeenten en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening voor de inwoners van Midden-Limburg. Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit het versterken van het vermogen van mensen om zoveel mogelijk richting te geven aan hun eigen leven en om te gaan met mogelijkheden en beperkingen. Als basisvoorziening leveren wij vrij toegankelijke ondersteuning bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren.

OVER ONS

Iedere inwoner kan zonder indicatie en kosteloos terecht bij AMW-ML en CJG-ML voor hulp en ondersteuning. Onze medewerkers zijn hbo-opgeleide professionals.
Wij zijn partner van gemeenten en vele organisaties zoals onderwijs, hulpverleningsinstellingen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.
Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) is een dynamische organisatie die midden in de lokale samenleving staat. Onze maatschappelijk werkers helpen inwoners om (weer) voor zichzelf te zorgen; ook als er veel van hen wordt gevraagd en juist als het even niet mee zit.

We bieden informatie en advies, hulpverlening  en verzorgen cursussen en workshops binnen de thema’s:  

•  Vriendschap en relaties
•  Geld en werk
•  Ruzie en geweld
•  Verlies en verwerking
•  Persoonlijke ontwikkeling

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) is dé plek voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp. Wij zijn er voor ouders en jeugdigen,  vanaf de zwangerschap tot 18-23 jaar. Mensen kunnen bij ons terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning bij:  

  • Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen  
  • Complexe opvoed- en opgroeivragen  
  • Vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte  
  • Toeleiding naar gespecialiseerde hulp

CONTACT

WE ZIJN ER VOOR JOU

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)
E-mail info@amwml.nl
Telefoon 088 65 60 600
Kijk voor meer informatie op www.amwml.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML)
E-mail info@cjgml.nl
Telefoon 088 43 88 300
Kijk voor meer informatie op www.cjgml.nl

Postadres (AMW-ML & CJG-ML)
Vogelsbleek 10 6001 BE Weert

Ga naar de bovenkant