Zeker in crisistijd is het prettig als de partners die samen moeten zorgen voor ondersteuning van kwetsbare gezinnen – gemeente, school, kinderopvang en CJG – een goed geolied team vormen. In regio Nederweert verloopt de samenwerking bijzonder goed.

kwetsbare gezinnen cirkel

Het gezin van Jessica raakte in de problemen tijdens de lockdown. Zelf kampend met een burn-out en met een partner die vaak afwezig is door werk, liep ze vast in de opvoeding van haar twee kinderen. School, CJG en gemeente regelden samen – snel en adequaat – hulp voor het gezin. 

“We zaten in een negatieve spiraal en ik was op een punt beland dat ik het niet meer aankon,” vertelt Jessica. “Dan is het zó fijn als je op iemand terug kunt vallen.”

PARTNER VAN SCHOLEN

Die iemand is in Jessica´s geval jeugd- en gezinswerker Sanela Kadic van CJG-ML, team Nederweert. Sinds de noodkreet van moeder Jessica begeleidt zij het gezin met periodieke gesprekken. “Dit soort hulpvragen komt heel vaak via school bij CJG binnen,” aldus Sanela. “Scholen zijn hechte partners van CJG. Binnen ons werkgebied heeft elke school een eigen contactpersoon.”

Tijdens het oudergesprek had moeder Jessica op school aangegeven dat ze het moeilijk had. Ze zat al een tijdje thuis met burn-outklachten en was snel prikkelbaar. Haar zoon van zes wordt snel boos en heeft last van driftbuien. Haar dochter van negen is op school een voorbeeldig kind, maar is thuis nogal pittig. De kinderen hadden onderling vaak ruzie. Haar man is door zijn werk veel afwezig, waardoor een groot deel van de opvoeding op haar neerkomt. Juf van school nam het initiatief om CJG in te schakelen voor opvoedingsondersteuning.

EXTRA ZWAAR

Sanela: “School kan ons benaderen, zoals in het geval van Jessica, maar er is ook een vast inloopspreekuur voor ouders op de meeste scholen. Vaak is school een eerste ingang, maar mensen kunnen ons ook rechtstreeks, via onze consulenten of via de huisarts benaderen. Twee lockdownperiodes met thuisonderwijs en veel onzekerheden waren zwaar voor veel gezinnen en al helemaal voor kwetsbare gezinnen. Situaties zoals bij Jessica, waar het echt teveel wordt en mensen het niet meer trekken, zagen we vooral in de tweede lockdownperiode toenemen.”

 

TIPS & TRICKS

Jessica trok gelukkig op tijd aan de bel. Ze wilde de negatieve spiraal waarin haar gezin zat, keren en de sfeer in huis verbeteren. Sanela leerde haar praktische tips & tricks waarmee ze haar kinderen op een positieve manier kan benaderen.

“Samen zijn we aan de slag gegaan met de Triple P-methode: een opvoedingstechniek die nadruk legt op positief gedrag in plaats van op mopperen en straffen. Je stimuleert gewenst gedrag en complimenteert dit heel gericht. Beloningen van goed gedrag zijn kleine dingetjes, bijvoorbeeld samen een spelletje doen of een kwartiertje later naar bed. Moeder pikte dit goed op. Ze was gemotiveerd en bracht de tips prima in praktijk. Halverwege de eerste lockdown konden de kinderen gebruik gaan maken van de noodopvang die de gemeente faciliteert. Tijdens de tweede lockdown waren de kinderen al in beeld waardoor ze meteen vanaf het begin bij de noodopvang terecht konden. Dat bracht veel rust in het gezin.”

FOCUS VERLEGD

“Inmiddels gaat het een stuk beter in Jessica´s gezin,” vertelt Sanela. “De focus is verlegd van het ondersteunen van moeder naar het een-op-een werken met de kinderen. Hoewel dat vooralsnog via beeldbellen moet, gaat dit goed. Met de zoon zijn we bezig hoe om te gaan met zijn boosheid. Daarvoor gebruiken we onder meer een boek waaruit we samen opdrachten uitvoeren, die hij ook zelfstandig thuis kan oefenen. Met de dochter werken aan haar zelfvertrouwen en hoe ze in de thuissituatie een positieve bijdrage kan leveren als grote zus en als dochter. Moeder krijgt een terugkoppeling van deze gesprekken.”

“Met moeder blijven we werken aan het positief stimuleren. Zo kijkt iedereen naar zijn eigen aandeel, maar maken we ook de verbinding tussen de gezinsleden en met school. CJG ondersteunt moeder en de beide kinderen individueel. Vader krijgt terugkoppeling via moeder. Met moeder zelf gaat het gelukkig een stuk beter; ze is weer aan het werk en staat er positiever in. Ook de kinderen gaan goed vooruit.”

Dani – dochter van Jessica –  aan de slag met spelmateriaal dat Sanela bij haar aanpak inzet. 

Harold van der Haar, leefbaarheidsregisseur en tijdelijk coördinator noodopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en Sylvia Broekmans, beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente Nederweert zijn bijzonder tevreden over de samenwerking tussen ketenpartners rondom de noodopvang voor kwetsbare inwoners en casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. Harold maakt, samen met Sanela Kadic van SJG-ML, onderdeel uit van het Expertteam, een groep professionals die multiprobleem-situaties bespreekt en oppakt.

“Als beleidsmedewerker en leefbaarheidsregisseur zijn we geregeld bezig met jeugd en kwetsbare gezinnen en hebben we intensief contact met CJG-ML. Formeel zijn wij als gemeente opdrachtgever, maar in de praktijk ontwikkelen we samen beleid en projecten. De lijntjes zijn kort en het wederzijds vertrouwen groot. Met z´n allen de schouders eronder, dat is het heersende gevoel. Als gemeente proberen we de professionals zo goed mogelijk te faciliteren.”

KINDEREN ONTZIEN

“Vooral tijdens de tweede lockdown merkten we dat de druk hoog werd. Dat er echt mensen door het ijs zakten, door burn-out, overspannenheid. Je moet dan als gemeente ondersteuning bieden. Door bijvoorbeeld de noodopvang, in de eerste lockdown ontstaan om ouders met vitale beroepen kinderopvang te bieden, open te stellen voor kwetsbare gezinnen. Om kinderen zoveel mogelijk te ontzien, om ze zo min mogelijk last te laten hebben van de druk die hun ouders ervaren.”

“Dat is de toegevoegde waarde van het CJG in het expertteam: ze hebben oog voor de positie van de kinderen. Hun waarde ligt, naast het bieden van acute hulp zoals noodopvang, vooral in de vervolghulp. Mensen weten inmiddels dat ze voor heel veel zaken bij CJG terecht kunnen en dat er niets mis mee is om hulp te vragen.”

LANGE ADEM

“Jeugdhulpvragen willen we vooral laagdrempelig houden: géén ingewikkelde protocollen en werkprocessen. De kaders zo flexibel mogelijk houden. CJG heeft een lange adem moeten hebben richting ouders en kinderopvangorganisaties wat betreft het verlagen van drempels. Daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Ze hebben zichzelf goed gepositioneerd in deze regio, zijn bij de scholen duidelijk voor het voetlicht gekomen.”

“Die drempel nog lager krijgen blijft belangrijk. Dat laatste taboe – als ik met jeugdhulp in contact kom, is er iets mis en kan ik m’n kinderen kwijtraken – moeten we samen doorbreken. Daarom is goede samenwerking zo belangrijk: alleen met onderling vertrouwen kunnen we processen optimaal organiseren en samen iets moois neerzetten.”