Ontwikkelingen

  • Beschikbaar stellen van een postadres voor burgers zonder vaste woon- of verblijfplaats.
  • Het AMW biedt via de opdracht van Menzis hulp aan volwassenen in het AZC. Voor de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders en kinderen is dit in 2017 mogelijk geweest door de landelijke pilot jeugdhulp in AZC die ook gefinancierd wordt door Menzis.
  • Contacten gelegd met kinderopvang en peuterspeelzalen, in afstemming met de GGD.
  • Geïnvesteerd in samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, o.a. door samen met de gemeente een bijeenkomst te organiseren.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar.