2016 – 2018: de goede dingen goed doen
Gezien de grootschalige veranderingen binnen en buiten onze organisatie was het noodzakelijk en wenselijk aandacht te besteden aan strategische visievorming. Daaraan hebben alle relevante stakeholders, zowel intern als extern, een ruimte inbreng geleverd.
Samen met gemeenten en netwerkpartners werken we in de regio Midden-Limburg aan de implementatie van drie decentralisaties, waarbij die op het vlak van Jeugdhulp en Wmo voor onze organisatie het meest relevant zijn. We maken samen een strategische stap op weg naar een integrale organisatie voor laagdrempelige, vrij toegankelijke hulpverlening in Midden-Limburg.

Flexibiliteit
Daar ontwikkelingen binnen het sociaal domein nog volop gaande zijn, hebben we gekozen voor een perspectief van twee jaar. We dienen ‘los op de voeten’ te blijven staan, om te kunnen inspelen op en mede vorm te kunnen geven aan de keuzes die we samen (gaan) maken.

De goede dingen goed doen
Onze conclusie bij het schrijven van dit plan: de belangrijkste opdracht voor de komende jaren is, dat aan alle kwetsbaren in onze samenleving hulp wordt geboden en dat we dat samen met alle betrokkenen op uitstekende wijze doen. Daarbij is het belangrijk het cliëntperspectief (behoeften, waardering) mee te nemen bij de inrichting en uitvoering van onze dienstverlening. Net als regelmatige evaluaties met opdrachtgevers en netwerkpartners. Kortom: de goede dingen goed doen. Daar gaan we ook de komende jaren weer met enthousiasme en toewijding samen aan werken.

STRATEGISCH KADER:
2016-2018 | MISSIE VISIE | SUCCESBEPALENDE FACTOREN